ความเสียหายที่เกิดจากมูลนกที่พบบ่อย

1. สินค้าเสียหายเพราะมีคราบเปื้อน

ในโรงงานหรือโกดังมูลค่าของสินค้าจะสูญหายไปได้ จากการมีมูลนกติดที่สินค้า นอกเหนือจากนั้นอาจจะทำให้เกิดเคลมร้ายแรงถ้าส่งสินค้าไปทั้งอย่างนั้นโดยที่ไม่รู้ว่ามีมูลนกติดอยู่

2. เสียเวลา, ค่าแรงงานคนในการทำความสะอาด

ตอนที่ทำความสะอาดมูลนกที่ติดทีสินค้าจะใช้แรงงานคน ผลก็คือทำให้เกิดค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานคนได้ อาทิเช่น ถ้า 1วันทำความสะอาดประมาณ 1ชั่วโมงทุกวัน จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากมาย

3. ทัศนียภาพที่สวยงามต้องถูกทำลาย

ทางเดินในที่มีผู้คนอยู่เยอะ, ผนังกำแพงหรือกระจกหน้าต่างถ้ามีมูลนกไปติด จะทำให้สภาพภายนอกโดนทำลายไม่สวยงาม ปัญหาเสียงรบกวนก็เกิดขึ้นได้ด้วย

4. การสึกกร่อนของโลหะ

ในมูลนกมีส่วนผสมของกรดด้วย ถ้าแค่นิดหน่อยอาจจะไม่เป็นปัญหาใหญ่อะไรนักแต่ถ้ามีปริมาณเยอะๆ ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ปล่อยไว้ไม่ได้แน่นอน ถ้ามีปริมาณมากและทิ้งไว้นานอาจจะทำให้อาคารเสียหายจากการสึกกร่อนของโลหะและทำให้มูลค่าทรัพสินย์ลดลงด้วย

5. เป็นสาเหตุของภูมิแพ้และโรคต่างๆ

มีนกพิราบบางตัวอาจจะมีปรสิตและแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของโรคอยู่ด้วย ซึ่งก็มีโรคที่ติดต่อและเกิดจากมูลนกเป็นสาเหตุ เพื่อรักษาสุขภาพและอนามัยของพนักงานรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงจำเป็นต้องทำการแก้ไขอย่างจริงจัง

6. เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแมลงที่เป็นภัย

ตัวอย่างเช่นแมลงสาบ ซึ่งมูลนกก็เป็นอาหารของแมลงสาบอย่างหนึ่งเช่นกันถ้าปล่อยมูลนกทิ้งไว้อย่างนั้น ก็เหมือนกับเตรียมอาหารไว้ให้แมลงสาบ แน่นอนว่าสำหรับมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าสบายใจ และเป็นปัญหาใหญ่ด้านอนามัย

Top